Zelfsturende teams worden steeds vaker naar voren geschoven als de toekomst, de richting waarin organisaties moeten evolueren. Maar werkt meer zelfsturing echt beter voor de betrokken mensen en hun organisaties? Een onderzoek.

Sarah Hofman, laatstejaarsstudente Kmo-management aan de Arteveldehogeschool, vroeg meer dan 400 werknemers naar hun ervaringen en mening. Ze bracht de belangrijkste resultaten op het jongste event van PMClub ‘De kracht en kwetsbaarheid van zelfsturende teams’.

Eerste belangrijke conclusie uit het onderzoek: zelfsturende teams zijn niet voor elke organisatie of zeker niet elke werknemer weggelegd. Daar is de meerderheid van de respondenten het over eens. Werknemers hebben vaak nood aan duidelijke instructies, het gezag van een leidinggevende of werken simpelweg liever alleen.

Wie al werkt in een zelfsturend team is echter enthousiast. Bijna negen op tien zouden deze werkvorm aanraden. Wie deze ervaring nog niet had, is ook nieuwsgierig: zeven op tien zien dit wel zitten in een volgende job.

Hoe ziet het ideale team eruit?

Opleidingsniveau of ervaring in zelfsturing is niet echt van belang. Leeftijd doet er al helemaal niet toe. De samenstelling is idealiter een mix van jonge en oudere werknemers, met voldoende maturiteit en zonder schrik om verantwoordelijkheid op te nemen.

Wat speelt nog? Sarah Hofman analyseerde verschillende pijlers die elk hun rol spelen in het succes van een team. (fig). Belangrijkste pijlers zijn inspraak & betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

De onderzoekster geeft een voorbeeld om het belang van de pijlers te illustreren. De overheidssector maakt vrij vaak gebruik van zelfsturende teams. Liefst 70% van de respondenten uit deze sector had hiermee ervaring. Vreemd genoeg scoort de sector slecht in de werking ervan. Oorzaak: de pijlers werden te weinig geïmplementeerd binnen de teams en organisatie. De studente vond ook de link tussen werking en verantwoordelijkheid: hoe meer aandacht voor verantwoordelijkheid, hoe beter het team scoorde. Hetzelfde geldt voor de pijler inspraak en betrokkenheid. Mooi voorbeeld zijn de sectoren ICT en consultancy waar de werking van de zelfsturende teams het best verloopt.

Welke rol speelt de manager nog?

Taken delegeren, dat staat niet langer op de agenda van deze manager. Zijn rol ligt nu bij begeleiding of coaching en zeker ook feedback geven.

Wie vreest dat onduidelijkheid het gevolg is van zelfsturende teams, heeft ongelijk. 84% van de respondenten vindt dat de doelstellingen in zelfsturende teams minstens even duidelijk zijn als in andere werkstructuren. En ook de motivatie van de betrokken medewerkers om aan die doelstellingen te werken is minstens even hoog.

Hoor je het graag Sarah Hofman zelf vertellen? Surf dan naar: https://www.youtube.com/watch?v=JiazF0gcR94&feature=youtu.be&a=

 

(bron : whiskeys.be)

photo by: Miguel Mendez