Het samenwerken van mensen in een team gaat niet vanzelf en vraagt de nodige kennis en kunde van de teammanager. Waar veel mensen conflicten bij voorkeur vermijden, benadrukken de auteurs het belang van conflicten voor het welslagen van het team: zonder conflicten ontstaat geen (h)echt team. In deze gemakkelijk leesbare tekst behandelen de auteurs eerst de fasen en crises in teamontwikkeling, dan het omgaan met conflicten in elke fase en het benutten van die conflicten. Tenslotte is er aandacht voor het escaleren van conflicten en het ingrijpen via interventies. Een nuchtere, goed toepasbare tekst over het omgaan met conflicten, waardevol voor teamleden, managers en andere leidinggevenden.

gebaseerd op teamontwikkelingsmodel van Wheelan

Doelgroep: Teamleiders, Trainers, adviseurs, studenten, teamleden, HR managers.