De Toepassing: De 4 dimensies gebruiken

Er komt veel kijken bij het ontwikkelen van een team. Waar begin je als manager, teamleider, HR-verantwoordelijke of extern adviseur?
Wij bieden hier een handvat waarmee je een adequate analyse kan maken. Per dimensie kun je jezelf een aantal vragen stellen die je helpen bij het in kaart brengen van wat een team nodig heeft:

Dimensie 1: Bestaansrecht

 • Wat is het bestaansrecht van dit team? Wat voegt het toe?
 • Welke doelen zijn er geformuleerd?
 • Welke resultaten zijn er geformuleerd?
 • In hoeverre zijn doelen en resultaten concreet, meetbaar en planbaar?

Dimensie 2: Inrichting

 • Welke taken voeren de teamleden uit? Sluiten de taken aan bij de te behalen resultaten?
 • Welke kennis en competenties zijn er nodig binnen dit team?
 • Beschikken de teamleden over de juiste kennis en competenties om hun taak naar behoren uit te voeren?
 • In hoeverre ondersteunt de inrichting van het team de taken en activiteiten van de teamleden.
 • Welke behoeftes bestaan er aan overleg? In hoeverre voldoet de overlegstructuur aan de diverse behoeftes?

Dimensie 3: Dynamiek

 • Hoe laat de sfeer binnen het team zich omschrijven?
 • Op welke manier wordt er binnen het team gecommuniceerd?
 • Hoe gaan de teamleden om met meningsverschillen en conflicten?
 • Sluit de stijl van leidinggeven aan bij de behoeftes van de teamleden?

Dimensie 4: Omgeving

 • Met welke partijen binnen en buiten de organisatie heeft dit team te maken?
 • Van wie is het team afhankelijk en waarvoor? Welke alternatieven zijn er?
 • Wie is er van dit team afhankelijk en waarvoor? Hebben zij alternatieven?
 • Op welke manieren beïnvloedt dit team haar omgeving?

Bovenstaande vragen helpen bij het te weten komen wat een team nodig heeft. Maar weten alleen is niet genoeg. Het is ook zaak het team mee te krijgen in de ontwikkeling.

Gedragsverandering in het team

Onderstaande figuur laat zien welke stappen een team en de teamleden binnen het team moeten doorlopen om de ontwikkeling ook daadwerkelijk te vertalen in een concrete gedragsverandering.

 • Weten: het klinkt simpel maar het team dient van het eerste begin af te weten welke ontwikkeling het met elkaar gaat doormaken.
 • Begrijpen: het team dient te begrijpen wat er van hen verwacht wordt en welke consequenties dit heeft (schrik niet: mensen gaan hier hun eigen afwegingen maken en dat is ook heel goed).
 • Accepteren: het team committeert zich aan de voorgestelde ontwikkeling
 • Handelen: het team gaat het gedrag vertonen wat leidt tot de gewenste resultaten.

Teamontwikkeling is een doorlopend proces dat plaatsheeft of men er oog voor heeft of niet. Gerichte aandacht voor het proces van teamontwikkeling geeft teams de kans werkelijk te presteren en daar ook van te genieten. En dat is prettig voor het team, de teamleden en de organisatie.