Een diversiteit op de werkvloer kan een positieve bijdrage leveren tot de gerealiseerde winstmarges. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de George Washington University, die de samenwerkingsverbanden in exclusief mannelijke en vrouwelijke teams en gemengde ploegen bij een groot Amerikaans bedrijf gedurende een periode van zeven jaar opvolgden.

 Daarbij wordt opgemerkt dat een diverse werkplaats tot een grotere productiviteit kan leiden door het samenbrengen van verschillende vaardigheden, maar wel de individuele tevredenheid zou kunnen doen afnemen.

“Een grote diversiteit in het personeelsbestand biedt de werkgever ook toegang tot een bredere waaier vaardigheden,” zegt onderzoeksleider Sara Ellison, professor economie aan het Massachusetts Institute of Technology. “Dat kan leiden tot een grotere productiviteit op de werkvloer. Tegelijk moet er echter rekening mee gehouden worden dat de individuele werknemers niet altijd voorstander zijn van een grote diversiteit.”

“Een grotere homogeniteit creëert een hoger sociaal kapitaal, maar dat leidt niet tot een grotere productiviteit. De werknemers kunnen zich door een homogene omgeving gelukkiger en comfortabeler voelen, wat de coöperatie kan stimuleren, maar dat blijkt niet aan een grotere productiviteit gekoppeld te worden.”

De onderzoekers zeggen onder meer vastgesteld te hebben dat de overstap van een homogeen naar een heterogeen team de productiviteit met ongeveer 41 procent kan opdrijven. “Dat fenomeen kan best verklaard worden door een vergelijking met een baseball-team,” zegt Ellison.

“Een team dat uitsluitend uit catchers zou bestaan, zal vermoedelijk de beste ploeggeest uitstralen. Er is immers sprake van gemeenschappelijke knowhow, ervaringen en vaardigheden. In realiteit dat zou team op het terrein echter weinig winstkansen hebben. Op diezelfde manier zal de collectieve kennis van een diverse werkvloer tot een grotere efficiëntie en productiviteit leiden.”

“De meeste werknemers houden van een divers bedrijf, maar die positieve perceptie wordt niet noodzakelijk doorgetrokken naar de daadwerkelijke werkvloer,” geeft Ellison nog aan.

bron: express.be