Project Description

Soms loopt het moeilijk in een team en beginnen conflicten zo te wegen dat ze de werking van het team hypotheceren. Tijd om een bemiddelaar in te schakelen.

Wat is een bemiddelaar?

De bemiddelaar gaat met alle partijen aan tafel. Dit zijn bijvoorbeeld collega’s die het moeilijk met elkaar hebben. Hij/zij zorgt voor bemiddeling tussen de betrokkenen, begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat de communicatie vlot verloopt.

Hierdoor kunnen zij samen, zonder gevaar voor miscommunicatie, tot een oplossing komen. De bemiddelaar stelt geen oplossing voor, maar helpt de partijen er één te vinden.Een bemiddelingsgesprek is altijd vertrouwelijk. De bemiddelaar is gebonden door het beroepsgeheim.

Wat doet een bemiddelaar?

1. Intake

Het eerste gesprek kan doorgaan met de twee partijen samen, of met elk van de partijen apart. In dit gesprek vertelt de bemiddelaar wat bemiddeling inhoudt, en hoe hij/zij tewerk zal gaan.

2. Informatie verzamelen

De bemiddelaar zal in het eerste gesprek, maar ook in de daaropvolgende gesprekken,luisteren naar de inhoud van het probleem. Ook de verwachtingen van de beide partijen, en hun gevoelens,komen aan bod.

3. Gesprekken

In deze fase begeleidt de bemiddelaar de partijen in het zoeken naar een oplossing.

Door informatie te geven, door partijen met elkaar in een veilige omgeving te laten onderhandelen, en door begeleiding te bieden in het zoeken naar creatieve oplossingen, draagt de bemiddelaar bij tot die oplossing.

Let op: de bemiddelaar zal geen oplossing opleggen, hij zij helpt de partijen om zelf een oplossing te vinden.

4. Opstellen akkoord

Nadat er afspraken gemaakt zijn zet de bemiddelaar deze op papier in de vorm van een akkoord. De verschillende partijen engageren zich dan om dit na te leven.

5. Opvolging.

De bemiddelaar zorgt er voor dat de akkoorden een zo groot mogelijke kans hebben om ook effectief uitgevoerd te worden. Voorts volgt hij/zij dit mee op en stuurt bij wanneer dat kan.