Project Description

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen teamleden. Het doel is de deskundigheid van de teamleden te bevorderen en de kwaliteit van hun werk te verbeteren. Daarbij is de professionele ontwikkeling van de intervisiedeelnemers een onderdeel. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving en kent geen hiërarchie.

De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens – overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkelingvragen eromheen.

Als externe intervisor (= diegene die de intervisiegroep begeleid) ben je niet zozeer bezig met de inhoud, maar coach je de groep om van elkaar te leren – veel door eerst al eens te onderzoeken wat het probleem juist is.

De intervisor structureert de communicatie (zowel procesmatig, inhoudelijk als naar werkvormen toe) om zo tot een zo groot mogelijk leerresultaat te komen.