Kliekvorming maakt de teamspeler minder altruïstisch. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Middle East Technical University in Ankara naar het gedrag van meer dan tweehonderd leden van dertien diverse teams in achtentwintig landen. De resultaten van het onderzoek hebben volgens de Turkse onderzoekers implicaties voor het management dat met divers samengestelde teams wordt geconfronteerd. Er wordt daarbij opgemerkt dat multinationale samenwerkingsverbanden steeds meer aanleiding geven tot teams die van een grote diversiteit op het gebied van etniciteit of andere demografische verschillen getuigen.

“Multinationale samenwerkingsverbanden, de toenemende actie tegen vrouwendiscriminatie en een aantal andere factoren hebben binnen organisaties aanleiding gegeven tot het ontstaan van teams die in toenemende mate met een grotere diversiteit worden geconfronteerd,” benadrukt Pinar Acar, docente management aan de Middle East Technical University. “Het is dan ook cruciaal dat organisaties een inzicht verwerven in de impact van de demografische verschillen op teambuilding, empathie en altruïsme bij medewerkers. Bovendien moet worden bekeken op welke manier kliekvorming de efficiëntie en productie van de organisatie zou dreigen te ondermijnen.”

“Uit het onderzoek bleek dat de vorming van subgroepen op basis van gemeenschappelijke demografische kenmerken het altruïsme tegen de rest van het team ondermijnt,” zegt Pinar Acar nog. “Medewerkers die zich daarentegen het sterkst met het volledige team identificeren, blijken ook de grootste bereidheid te tonen om zich voor het gemeenschappelijk doel in te spannen. De intentie om het team te ondersteunen blijkt niet zozeer afhankelijk te zijn van de individuele persoonlijkheid, maar wel van de identificatie met bepaalde subculturen binnen het geheel. De efficiëntie van een team wordt echter in grote mate bepaald door de bereidheid tot samenwerking of opoffering bij de medewerkers.”

Het management moet volgens Pinar Acar dan ook zorgen dat kliekvorming wordt vermeden, terwijl tegelijkertijd een positieve houding tegenover diversiteit moet worden gestimuleerd. Dat zal volgens de onderzoekster leiden tot een versterking van het team.

. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Middle East Technical University in Ankara naar het gedrag van meer dan tweehonderd leden van dertien diverse teams in achtentwintig landen. De resultaten van het onderzoek hebben volgens de Turkse onderzoekers implicaties voor het management dat met divers samengestelde teams wordt geconfronteerd. Er wordt daarbij opgemerkt dat multinationale samenwerkingsverbanden steeds meer aanleiding geven tot teams die van een grote diversiteit op het gebied van etniciteit of andere demografische verschillen getuigen.

“Multinationale samenwerkingsverbanden, de toenemende actie tegen vrouwendiscriminatie en een aantal andere factoren hebben binnen organisaties aanleiding gegeven tot het ontstaan van teams die in toenemende mate met een grotere diversiteit worden geconfronteerd,” benadrukt Pinar Acar, docente management aan de Middle East Technical University. “Het is dan ook cruciaal dat organisaties een inzicht verwerven in de impact van de demografische verschillen op teambuilding, empathie en altruïsme bij medewerkers. Bovendien moet worden bekeken op welke manier kliekvorming de efficiëntie en productie van de organisatie zou dreigen te ondermijnen.”

“Uit het onderzoek bleek dat de vorming van subgroepen op basis van gemeenschappelijke demografische kenmerken het altruïsme tegen de rest van het team ondermijnt,” zegt Pinar Acar nog. “Medewerkers die zich daarentegen het sterkst met het volledige team identificeren, blijken ook de grootste bereidheid te tonen om zich voor het gemeenschappelijk doel in te spannen. De intentie om het team te ondersteunen blijkt niet zozeer afhankelijk te zijn van de individuele persoonlijkheid, maar wel van de identificatie met bepaalde subculturen binnen het geheel. De efficiëntie van een team wordt echter in grote mate bepaald door de bereidheid tot samenwerking of opoffering bij de medewerkers.”

Het management moet volgens Pinar Acar dan ook zorgen dat kliekvorming wordt vermeden, terwijl tegelijkertijd een positieve houding tegenover diversiteit moet worden gestimuleerd. Dat zal volgens de onderzoekster leiden tot een versterking van het team.

bron : express.be