Soms zijn leiders effectief en soms is het beter om teams zichzelf te laten managen.Science Daily heeft een verklaring voor deze dubbele standaard: de beste teams hebben geen leiders nodig, maar minder goede teams vereisen meer sturing.

Sommige bedrijven ondervinden dat bepaalde teams zichzelf beter managen dan wanneer ze door een baas of manager worden aangestuurd. Het belang van leiders wordt in de managementliteratuur dan ook al langere tijd in vraag gesteld.

Er is echter ook een andere stroming in die literatuur die het belang van charismatische leiders benadrukt voor de prestaties van hun teams. Ook deze ideeën worden door wetenschappelijk onderzoek en allerlei boeken gestaafd.

Science Daily geeft nu de oplossing van deze ogenschijnlijke paradox: goed functionerende teams nemen spontaan managementtaken over om hun eigen activiteiten te sturen, slechte teams hebben een grote nood aan leiderschap.

Een team dat goed samenwerkt bestaat uit teamleden die elkaar ondersteunen en aanmoedigen. Zo’n team coördineert spontaan zijn eigen activiteiten en hun samenwerking met andere teams. De teamleden voeren collectief de rol uit van een goede manager. Teamleden die onderling niet overeenkomen presteren echter veel slechter zonder leiders.

De onderliggende reden is dat de leden van een goed samenhangend team gedreven worden om te presteren door de sociale druk van hun teamgenoten. Deze druk is veel effectiever dan de traditionele autoritaire methode, die dan weer beter werkt bij teams die niet bijster goed samenwerken.