Loading...

    Teamontwikkeling in de praktijk : 4 dimensies toegepast

    Er komt veel kijken bij het ontwikkelen van een team. Waar begin je als manager, teamleider, HR-verantwoordelijke of extern adviseur?

    Teamontwikkeling als bewust proces

    Wat als we het leven van een team vergelijken met het opgroeien van een kind? De Amerikaanse psycholoog Levine heeft het voor ons uitgewerkt.

    De 4 dimensies van effectieve teams

    Wat de literatuur in opvalt is een bijna rigide scheiding tussen een procesmatige manier van naar teams kijken en een functioneel perspectief. De procesmatige bril focust zich op groepsdynamische thema’s als verantwoordelijkheid, communicatie, besluitvorming, macht. Hoe zou een integratie van beide visies er uit zien?

    Load More Posts